Διεξαγωγή του διαγωνισμού υπ’ αρ. 22/2021, με ανοικτή διαδικασία, για την «Προμήθεια διαφόρων Ορυκτελαίων και Λιπών διαφόρων Κινητήριων Μονάδων».

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 06:30 - 22:00)

213 0 121 121

Customer Feedback Mondays - Fridays 08:00 - 13:00

Connect with us LinkedIn Youtube