Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού 10/2020 που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια διαφόρων ορυκτελαίων και λιπών Τροχαίου Υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού 10/2020 που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια διαφόρων ορυκτελαίων και λιπών Τροχαίου Υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.  

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 06:30 - 22:00)

213 0 121 121

Customer Feedback Mondays - Fridays 08:00 - 13:00

Connect with us LinkedIn Youtube