Διεξαγωγή του Διαγωνισμού Δ-10/2022, με ανοικτή διαδικασία, βάσει του άρθρου 6.1.(i) του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., για την «Προμήθεια εμβόλων, ελατηρίων εμβόλων, χιτωνίων, τριβέων, στροφαλοφόρων και τριβέων διωστήρων διαφόρων τύπων δηζελοκινητήρων»

Attached Files:

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 08:00 - 20:00)

213 012 1010

ETR Train Contact Line daily 08:00 - 20:00

Connect with us LinkedIn Youtube