Διεξαγωγή διαγωνισμού 3/2019, με ανοιχτή διαδικασία βάσει του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, για την προμήθεια Αδειών Microsoft Office 365 και Υπηρεσιών Μετάπτωσης από το G Suite στο Microsoft Office 365 για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 06:30 - 22:00)

213 0 121 121

Customer Feedback Mondays - Fridays 08:00 - 13:00

Connect with us LinkedIn Youtube