Διεξαγωγή διαγωνισμού 05/2020, με ανοιχτή διαδικασία βάσει του άρθρου 6.1.i του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαθεσιμότητας και προστασίας των εφαρμογών, των συστημάτων και της υποδομής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε στο διαδίκτυο, F5».

Attached Files:

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 06:30 - 22:00)

213 0 121 121

Customer Feedback Mondays - Fridays 08:00 - 13:00

Connect with us LinkedIn Youtube