Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πετρελαιοδοτήσεις στο μηχανοστάσιο Αγ. Ιωάννη Ρέντη, 17-02-2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών πετρελαιοδοτήσεων για το μηχανοστάσιο Αγ. Ιωάννη Ρέντη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 06:30 - 22:00)

213 0 121 121

Customer Feedback Mondays - Fridays 08:00 - 13:00

Connect with us LinkedIn Youtube