Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτόρευση στο Γραφείο Πόλης Θεσσαλονίκης, 21-01-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς στο Γραφείο Πόλης Θεσσαλονίκης.

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 06:30 - 22:00)

213 0 121 121

Customer Feedback Mondays - Fridays 08:00 - 13:00

Connect with us LinkedIn Youtube