Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμφωνίας – πλαισίου με έναν έως τρεις αναδόχους, ανά κατηγορία δρομολογίων, για την παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) ακόμη μηνών, 02-02-2016

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμφωνίας – πλαισίου με έναν έως τρεις αναδόχους, ανά κατηγορία δρομολογίων, για την παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) ακόμη μηνών.

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 06:30 - 22:00)

213 0 121 121

Customer Feedback Mondays - Fridays 08:00 - 13:00

Connect with us LinkedIn Youtube