Διεξαγωγή του διαγωνισμού (3/2022) με ανοικτή διαδικασία, βάσει του άρθρου 6.1.( i) του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ,«για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων, των συγκροτημάτων συντήρησης, του τροχαίου υλικού, των εξαρτημάτων του και των λεωφορείων, που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για την εκτέλεση των προαστιακών, διαπεριφερειακών, διεθνών και εμπορικών συρμών του δικτύου καθώς και για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης μέσω νεφελοψεκασμού λόγω πανδημίας COVID -19 των συρμών και των λεωφορείων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για την εκτέλεση των των προαστιακών, διαπεριφερειακών, διεθνών και εμπορικών συρμών του δικτύου στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα»

Attached Files:

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 08:00 - 20:00)

213 012 1010

ETR Train Contact Line daily 08:00 - 20:00

Connect with us LinkedIn Youtube