Διεξαγωγή διαγωνισμού (15/2018), με ανοιχτή διαδικασία βάσει του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, για την προμήθεια Αδειών Microsoft SQL Server για την κάλυψη των αναγκών των συστημάτων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε

Attached Files:

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 06:30 - 22:00)

213 0 121 121

Customer Feedback Mondays - Fridays 08:00 - 13:00

Connect with us LinkedIn Youtube