Διαγωνισμός Δ-1610/16 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών χειριστών συστήματος RFID στον συνοριακό σιδηροδρομικό σταθμό Ειδομένης – Γευγελής, 16-06-2016

Διαγωνισμός Δ-1610/16 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών χειριστών συστήματος RFID στον συνοριακό σιδηροδρομικό σταθμό Ειδομένης – Γευγελής.

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 06:30 - 22:00)

213 0 121 121

Customer Feedback Mondays - Fridays 08:00 - 13:00

Connect with us LinkedIn Youtube