Διαγωνισμός α/α 20024 (Δ-1521/15) παροχής υπηρεσιών καθαρισμού λεωφορείων, τροχαίου υλικού και των χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην Κεντρική Ελλάδα

Διαγωνισμός α/α 20024 (Δ-1521/15) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού λεωφορείων, τροχαίου υλικού και των χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην Κεντρική Ελλάδα.

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 06:30 - 22:00)

213 0 121 121

Customer Feedback Mondays - Fridays 08:00 - 13:00

Connect with us LinkedIn Youtube