ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Προγραμματισμένη αναβάθμιση υπηρεσίας Alpha e-Commerce, Σάββατο 23/01/2021 03:10 – 03:55, Κυριακή 24/01/2021 03:10 – 03:55

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένων λειτουργικών αναβαθμίσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών της Alpha bank, μπορεί να υπάρξουν διακοπές στη λειτουργία της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων:
– Το Σάββατο 23/01/2021 από τις 03:10 π.μ. έως και τις 03:55 π.μ. και
– Την Κυριακή 24/01/2021 από τις 03:10 π.μ. έως και τις 03:55 π.μ.

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 06:30 - 22:00)

213 0 121 121

Customer Feedback Mondays - Fridays 08:00 - 13:00

Connect with us LinkedIn Youtube