Ανακοίνωση 31/08/2017 – Από 1/9/2017 όλοι οι επιβάτες οι οποίοι έχουν εκδώσει ηλεκτρονικό εισιτήριο από το διαδίκτυο είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους το εισιτήριό τους είτε εκτυπωμένο είτε σε ηλεκτρονική μορφή

Από την Παρασκευή 1/9/2017 όλοι οι επιβάτες οι οποίοι έχουν εκδώσει ηλεκτρονικό εισιτήριο από το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας tickets.trainose.gr είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους το εισιτήριό τους είτε εκτυπωμένο είτε σε ηλεκτρονική μορφή (email ή passbook).

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 08:00 - 20:00)

213 012 1010

ETR Train Contact Line daily 08:00 - 20:00

Connect with us LinkedIn Youtube