Διεξαγωγή του Διαγωνισμού Δ-10/2022, με ανοικτή διαδικασία, βάσει του άρθρου 6.1.(i) του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., για την «Προμήθεια εμβόλων, ελατηρίων εμβόλων, χιτωνίων, τριβέων, στροφαλοφόρων και τριβέων διωστήρων διαφόρων τύπων δηζελοκινητήρων»

Επισυναπτομενα Αρχεια:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

14511

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (καθημ. 08:00 - 20:00)

213 012 1010

Γραμμή Εξυπηρέτησης για τα ETR Τρένα καθημερινά 08:00 - 20:00

Συνδεθείτε μαζί μας LinkedIn Youtube