Αποσκευές επιβατών / Μεταφορά ασυνόδευτων μικροδεμάτων

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ σας παρέχει την υπηρεσία μεταφοράς των αποσκευών σας, προκειμένου να σας εξασφαλίσει άνετο και ασφαλές ταξίδι.

Υπηρεσίες μεταφοράς εγγεγραμμένων αποσκευών παρέχονται στα δρομολόγια:

  • ​Αμαξοστοιχίες IC Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα (52, 54, 56, 58, 62, 53, 55, 57, 59, 63)

  • Αμαξοστοιχίες Αθήνα-Καλαμπάκα (882/887)

Η παράδοση των εγγεγραμμένων αποσκευών γίνεται έως 25 λεπτά πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας.

Η υπηρεσία των εγγεγραμμένων αποσκευών δεν παρέχεται στα τρένα ETR

Εγγεγραμμένες αποσκευές

Το τέλος των εγγεγραμμένων αποσκευών διαμορφώνεται στα 5€ ανά 2 τεμάχια αποσκευών  και συνολικού βάρους έως 40 κιλά (ανά επιβάτη). Αν οι αποσκευές ανά επιβάτη ξεπερνούν τα 2 τεμάχια ή τα 40 κιλά ο επιβάτης υποχρεούται να πληρώσει το ανάλογο πολλαπλάσιο κόμιστρο.

Γίνονται δεκτά ως εγγεγραμμένες αποσκευές  είδη συσκευασμένα σε δέματα, κιβώτια, βαλίτσες, ταξιδιωτικούς σάκους ή άλλες παραπλήσιες συσκευασίες, καθώς και αυτές οι ίδιες οι συσκευασίες.

Γίνονται επίσης δεκτά ως εγγεγραμμένες αποσκευές, έστω και χωρίς συσκευασία, τα παρακάτω: παιδικά καρότσια, ποδήλατα.

Δεν γίνονται δεκτά ως αποσκευές ποδήλατα με εφεδρικό κινητήρα, καθώς και μοτοσικλέτες.

Η συσκευασία και ο όγκος των εγγεγραμμένων αποσκευών πρέπει να επιτρέπουν τη γρήγορη φόρτωση και τοποθέτησή τους μέσα στις σκευοφόρους.

Ο επιβάτης πρέπει να σημειώνει κατά τρόπο ευανάγνωστο,  σε εμφανές σημείο κάθε δέματος αποσκευής, το όνομα και τη διεύθυνσή του. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν υποχρεούται να δεχθεί για μεταφορά αποσκευές, οι οποίες είναι πλημμελώς ή ανεπαρκώς συσκευασμένες, ή εμφανίζουν ευδιάκριτα ίχνη βλάβης.

Ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει την εγγραφή των αποσκευών του και για σταθμό που βρίσκεται πριν από το σταθμό προορισμού που αναγράφεται στο εισιτήριο του, οπωσδήποτε όμως ο σταθμός αυτός να είναι στο ίδιο δρομολόγιο.

Οι αποσκευές παραδίδονται προς μεταφορά είτε στα Γραφεία Αποσκευών Αθήνας και Θεσσαλονίκης είτε στα εκδοτήρια των υπόλοιπων σταθμών (εντός ωραρίου λειτουργίας), είτε στο προσωπικό αμαξοστοιχιών (από σταθμούς που δεν λειτουργεί εκδοτήριο ή σε ώρες εκτός λειτουργίας του εκδοτηρίου).

Οι εγγεγραμμένες αποσκευές παραδίδονται στον τελικό προορισμό του επιβάτη, από τα Γραφεία Αποσκευών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και από το εκδοτήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας. Στους υπόλοιπους Σταθμούς του δικτύου, παραδίδονται από το προσωπικό Αμαξοστοιχιών κατά την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο τελικό προορισμό του επιβάτη, από το βαγόνι Α’ θέσης.

Για τις αποσκευές που εγγράφονται μέσα στην αμαξοστοιχία, το τέλος εγγραφής διαμορφώνεται στα 5€ ανά τεμάχιο αποσκευής, σε περίπτωση που οι αποσκευές προέρχονται από  σταθμό που  παρέχει υπηρεσίες αποσκευών.

Το πρόστιμο αυτό δεν εισπράττεται όταν οι αποσκευές προέρχονται από  σταθμό που  δεν παρέχει πλήρεις υπηρεσίες αποσκευών. Οι επιβάτες, μετά την επιβίβαση τους στην αμαξοστοιχία, υποχρεούνται να παραδώσουν τις αποσκευές τους στο αρμόδιο προσωπικό των αμαξοστοιχιών προς αποθήκευση στη σκευοφόρο, πληρώνοντας το ανάλογο τέλος εγγεγραμμένων αποσκευών.

Αποζημιώσεις Εγγεγραμμένων Αποσκευών

  • Αν   το   ποσό της ζημίας  δεν αποδεικνύεται, καταβάλλεται  στο  δικαιούχο ποσό  κατ’  αποκοπή   ύψους   80 €  (ογδόντα ευρώ),  ανά  τεμάχιο απωλεσθείσας αποσκευής.
  • Σε περίπτωση βλάβης αποσκευών καταβάλλεται ποσό 40 € (σαράντα ευρώ) ανά τεμάχιο αποσκευής, η οποία έχει υποστεί βλάβη.
  • Πέραν του ποσού αυτού επιστρέφονται στο δικαιούχο επιβάτη τα καταβληθέντα κόμιστρα καθώς και οποιαδήποτε άλλα, σχετικά με τη μεταφορά, καταβληθέντα τέλη.

Για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων  ο επιβάτης υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση στη ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Αποσκευές χειρός

Οι επιβάτες δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΜΕΣ να παραλαμβάνουν μαζί τους ατελώς μέσα στα επιβατικά οχήματα αντικείμενα που μεταφέρονται εύκολα και προορίζονται για την εξυπηρέτησή τους στο ταξίδι. Τα αντικείμενα αυτά χαρακτηρίζονται ως αποσκευές χειρός.

Η μεταφορά των αποσκευών χειρός επιτρέπεται εφόσον δεν είναι αντίθετη στις ισχύουσες απαγορευτικές διατάξεις των Τελωνειακών ή άλλων Διοικητικών Αρχών και με την προϋπόθεση ότι οι αποσκευές αυτές από την φύση τους, τη μορφή τους και τις διαστάσεις τους δεν είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβη ούτε στο υλικό του Σιδηροδρόμου ούτε στους άλλους επιβάτες ή τις αποσκευές τους, ούτε και να τους ενοχλήσουν.

Για την τοποθέτηση των αποσκευών χειρός προσφέρεται στον επιβάτη μόνο ο χώρος πάνω και κάτω από τη θέση που καταλαμβάνει αυτός μέσα στο διαμέρισμα. Πέρα από τον πιο πάνω οριζόμενο χώρο του οχήματος  δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί άλλος χώρος για την τοποθέτηση αποσκευών χειρός. Τις αποσκευές χειρός που δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο χώρο που διατίθεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο επιβάτης υποχρεούται να τις παραδώσει για εγγραφή και μεταφορά σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις εγγεγραμμένες αποσκευές.

Η ευθύνη για τη φύλαξη των αποσκευών χειρός ανήκει στον ίδιο τον επιβάτη. Ο Σιδηρόδρομος δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια ή βλάβη αυτών εκτός αν η απώλεια ή βλάβη αυτών προήλθε από υπαιτιότητά του.

Ο επιβάτης ευθύνεται για κάθε βλάβη που είναι δυνατό να προκληθεί στο υλικό του Σιδηροδρόμου ή σε τρίτους από τις αποσκευές χειρός εκτός αν η ζημιά προήλθε από υπαιτιότητά του σιδηροδρόμου.

Μεταφορά ασυνόδευτων μικροδεμάτων

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. παρέχει υπηρεσία ασυνόδευτων μικροδεμάτων από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη και αντίστροφα στις αμαξοστοιχίες IC.

Τα δέματα που γίνονται αποδεκτά είναι μέγιστων διαστάσεων 40cm*40cm*40cm και βάρους έως 20 κιλά.

Τιμοκατάλογος:

Βάρος (κιλά)

Τιμή (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ)

0-6 €5
6-12 €10
12-20 €15

Επισυνάπτονται οι όροι μεταφοράς.


Τηλέφωνα Επικοινωνίας

14511

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (καθημ. 08:00 - 20:00)

213 012 1010

Γραμμή Εξυπηρέτησης για τα ETR Τρένα καθημερινά 08:00 - 20:00

Συνδεθείτε μαζί μας LinkedIn Youtube