Ευρωπαϊκά έργα

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. δίνει έμφαση στις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες της και το ευρύ κοινό. Στην κατεύθυνση αυτή, η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, πολυετούς διάρκειας, καταδεικνύουν τη σημασία και αξία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. όπως αυτή αποτιμάται από αρχές, φορείς και εταίρους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η υλοποίησή τους ενισχύει τις δεξιότητες του προσωπικού της εταιρείας μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλους σιδηροδρομικούς φορείς, βελτιώνει το δίκτυο συνεργασιών της και την ανταγωνιστικότητά της ενώ παράλληλα υποστηρίζει την εθνική πολιτική στο χώρο των σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών.

Copyright 2011 ΤραινΟΣΕ
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου