ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ–1760/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A)ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Β) ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΚΗ (INTERCITY) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Attached Files:

Contact

14511

Customer Service Centre (every day 06:30 - 22:00)

213 0 121 121

Customer Feedback Mondays - Fridays 08:00 - 13:00

Connect with us LinkedIn Youtube