Μεταφορά ποδηλάτων

Γενικά η υπηρεσία μεταφοράς ποδηλάτων ευθυγραμμίζεται με τον Κανονισμό 1371 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. Κεφάλαιο 11, Άρθρο 5 του Κανονισμού), ο οποίος επιβάλλει στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, την παροχή δυνατότητας μεταφοράς ποδηλάτων με τις αμαξοστοιχίες, υπό τους όρους ότι είναι εύκολη η μετακίνησή τους, δεν επηρεάζεται αρνητικά η συγκεκριμένη σιδηροδρομική υπηρεσία, ενώ οι συγκεκριμένοι συρμοί μπορούν να δεχθούν τα ποδήλατα.

Στο πλαίσιο αυτό, ισχύουν για τις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα ακόλουθα:

Α) Στις αμαξοστοιχίες της διαδρομής Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα, Αεροδρόμιο-Αθήνα-Πειραιάς – Αθήνα-Αεροδρόμιο, Αθήνα-Κιάτο-Αθήνα:

  • Γίνονται δεκτά ποδήλατα στις αμαξοστοιχίες, μόνον εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα του οχήματος και δεν εμποδίζονται οι λοιποί επιβάτες.
  • Ο αριθμός των μεταφερόμενων ποδηλάτων δεν υπερβαίνει τα τρία (3).
  • Η μεταφορά του ποδηλάτου γίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους που υπάρχουν για άτομα με ειδικές ανάγκες – και μόνον όταν δεν γίνεται χρήση των χώρων αυτών από ΑΜΕΑ – υπό την εποπτεία του κατόχου, ο οποίος έχει και την απόλυτη ευθύνη για τη μεταφορά και τοποθέτηση του ποδηλάτου.

 Β) Στις αμαξοστοιχίες των διαδρομών  Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη:

  • Η μεταφορά του ποδηλάτου γίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους που υπάρχουν για άτομα με ειδικές ανάγκες – και μόνον όταν δεν γίνεται χρήση των χώρων αυτών από ΑΜΕΑ – υπό την εποπτεία του κατόχου, ο οποίος έχει και την απόλυτη ευθύνη για τη μεταφορά και τοποθέτηση του ποδηλάτου.
  • Ο αριθμός των μεταφερόμενων ποδηλάτων δεν υπερβαίνει τα τρία (3).
  • Η μεταφορά ποδηλάτων ισχύει για όλες τις αμαξοστοιχίες της διαδρομής Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη, εκτός από τις 1596 και 2590 (από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη) και την ηλεκτροκίνητη αμαξοστοιχία που υποκαθιστά την αμαξ. 590/591 στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.

 Γ) Στις αρτηριακές αμαξοστοιχίες, που διαθέτουν σκευοφόρο (52, 56, 60, 600, 53, 55, 61, 601) και εφόσον υπάρχει ανάλογη χωρητικότητα, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Η υπηρεσία μεταφοράς ποδηλάτων στις σκευοφόρους των αμαξοστοιχιών, παρέχεται προς το επιβατικό κοινό, σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διατάξεις του Τιμολογίου Επιβατών και Αποσκευών που ισχύουν για τις εγγεγραμμένες αποσκευές.
  • Τα ποδήλατα γίνονται δεκτά ως αποσκευές, άνευ συσκευασίας, βάσει του ισχύοντος Κανονισμού των δια Σιδηροδρόμου Μεταφορών (ΚΑ.ΜΕ.Σ), ενώ καταβάλλεται το αντίστοιχο κόμιστρο.

Ειδικότερα για τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ:

επιτρέπεται με ευθύνη του επιβάτη η μεταφορά ΜΟΝΟ αναδιπλούμενου (σπαστού) συσκευασμένου ποδηλάτου μέχρι το πολύ διαστάσεων βαλίτσας (100 x 60 x 25 εκατ.) στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου. Το ποδήλατο θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να βρίσκεται σε αποθηκευτική θήκη (τσάντα μεταφοράς).


Τηλέφωνα Επικοινωνίας

14511

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (καθημ. 06:00 - 23:00)

213 0 121 121

Γραμμή Παραπόνων Δευ - Παρ 08:00 - 13:00

Συνδεθείτε μαζί μας LinkedIn Youtube