Μεταφορά ποδηλάτων

Γενικά η υπηρεσία μεταφοράς ποδηλάτων ευθυγραμμίζεται με τον Κανονισμό 1371 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. Κεφάλαιο 11, Άρθρο 5 του Κανονισμού), ο οποίος επιβάλλει στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, την παροχή δυνατότητας μεταφοράς ποδηλάτων με τις αμαξοστοιχίες, υπό τους όρους ότι είναι εύκολη η μετακίνησή τους, δεν επηρεάζεται αρνητικά η συγκεκριμένη σιδηροδρομική υπηρεσία, ενώ οι συγκεκριμένοι συρμοί μπορούν να δεχθούν τα ποδήλατα.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ισχύουν για τις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα ακόλουθα:

Α) Στις αμαξοστοιχίες της διαδρομής Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα:

 • Γίνονται δεκτά ποδήλατα στις αμαξοστοιχίες, μόνον εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα του οχήματος και δεν εμποδίζονται οι λοιποί επιβάτες.
 • Ο αριθμός των μεταφερόμενων ποδηλάτων δεν υπερβαίνει τα τρία (3).
 • Η μεταφορά του ποδηλάτου γίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους που υπάρχουν για άτομα με ειδικές ανάγκες – και μόνον όταν δεν γίνεται χρήση των χώρων αυτών από ΑΜΕΑ – υπό την εποπτεία του κατόχου, ο οποίος έχει και την απόλυτη ευθύνη για τη μεταφορά και τοποθέτηση του ποδηλάτου.
 • Η μεταφορά ποδηλάτων επιτρέπεται μόνο στις αμαξοστοιχίες:

από Αθήνα προς Χαλκίδα:  1540 / 11540, 1544 / 11544,  1548 / 11548,    2532 / 12532, 2536 / 12536, 2540 / 12540
από Χαλκίδα προς Αθήνα:  1545 / 11545,  1549 / 11549,  5535 / 15535 *, 2537 / 12537, 2541 / 12541,  2545 / 12545

* η αμαξοστοιχία αυτή δεν κυκλοφορεί Σάββατο, Κυριακή & Αργίες

 • Τα ποδήλατα στις παραπάνω αμαξοστοιχίες μεταφέρονται ως χειραποσκευές και, κατά συνέπεια, δεν υπόκεινται σε επιπλέον τιμολόγηση.

 

Β) Στις αμαξοστοιχίες των διαδρομών Κιάτο – Αεροδρόμιο – Κιάτο και Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη:

 • Γίνονται δεκτά ποδήλατα στις ηλεκτροκίνητες αμαξοστοιχίες, μόνον εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα του οχήματος και δεν εμποδίζονται οι λοιποί επιβάτες.
 • Η μεταφορά του ποδηλάτου γίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους που υπάρχουν για άτομα με ειδικές ανάγκες – και μόνον όταν δεν γίνεται χρήση των χώρων αυτών από ΑΜΕΑ – υπό την εποπτεία του κατόχου, ο οποίος έχει και την απόλυτη ευθύνη για τη μεταφορά και τοποθέτηση του ποδηλάτου.
 • Η μεταφορά ποδηλάτων ισχύει για όλες τις αμαξοστοιχίες της διαδρομής Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη, εκτός από τις 1596 και 2590 (από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη) και την ηλεκτροκίνητη αμαξοστοιχία που υποκαθιστά την αμαξ. 590/591 στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.
 • Τα ποδήλατα στις παραπάνω αμαξοστοιχίες μεταφέρονται ως χειραποσκευές και, κατά συνέπεια, δεν υπόκεινται σε επιπλέον τιμολόγηση.

 

Γ) Στις αρτηριακές αμαξοστοιχίες, που διαθέτουν σκευοφόρο (52, 56, 60, 600, 53, 55, 61, 601) και εφόσον υπάρχει ανάλογη χωρητικότητα, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η υπηρεσία μεταφοράς ποδηλάτων στις σκευοφόρους των αμαξοστοιχιών, παρέχεται προς το επιβατικό κοινό, σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διατάξεις του Τιμολογίου Επιβατών και Αποσκευών που ισχύουν για τις εγγεγραμμένες αποσκευές.
 • Τα ποδήλατα γίνονται δεκτά ως αποσκευές, άνευ συσκευασίας, βάσει του ισχύοντος Κανονισμού των δια Σιδηροδρόμου Μεταφορών (ΚΑ.ΜΕ.Σ), ενώ καταβάλλεται το αντίστοιχο κόμιστρο.

 

Δ) Στις αμαξοστοιχίες της διαδρομής Μηλιές – Άνω Λεχώνια:

Η μεταφορά ποδηλάτων στη διαδρομή Μηλιές – Άνω Λεχώνια και μόνο (απλή διαδρομή) είναι δυνατή, με ανώτατο αριθμό 10 ποδήλατα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, λόγω πληρότητας της αμαξοστοιχίας. Ο επιβάτης που μεταφέρει το ποδήλατο, θα πρέπει να καταβάλλει την τιμή του εισιτηρίου με επάνοδο, δηλαδή 18,00 €.

 

 

Ειδικότερα για τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ:

επιτρέπεται με ευθύνη του επιβάτη η μεταφορά ΜΟΝΟ αναδιπλούμενου (σπαστού) συσκευασμένου ποδηλάτου μέχρι το πολύ διαστάσεων βαλίτσας (100 x 60 x 25 εκατ.) στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου. Το ποδήλατο θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να βρίσκεται σε αποθηκευτική θήκη (τσάντα μεταφοράς).

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

14511

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (καθημ. 06:00 - 23:00)

213 0 121 121

Γραμμή Παραπόνων Δευ - Παρ 08:00 - 13:00

Συνδεθείτε μαζί μας LinkedIn Youtube