Αποσκευές

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ σας παρέχει την υπηρεσία μεταφοράς των αποσκευών σας, προκειμένου να ταξιδέψετε ακόμη πιο άνετα και ξέγνοιαστα. Μεριμνούμε με ειδικά διαμορφωμένους χώρους και σημεία της αμαξοστοιχίας, για την ομαλότερη τοποθέτηση των αποσκευών σας.

Αποσκευές

Οι επιβάτες δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΜΕΣ να παραλαμβάνουν μαζί τους ατελώς μέσα στα επιβατικά οχήματα αντικείμενα που μεταφέρονται εύκολα και προορίζονται για την εξυπηρέτησή τους στο ταξίδι. Τα αντικείμενα αυτά χαρακτηρίζονται ως αποσκευές χειρός.

Η μεταφορά των αποσκευών χειρός επιτρέπεται εφόσον δεν είναι αντίθετη στις ισχύουσες απαγορευτικές διατάξεις των Τελωνειακών ή άλλων Διοικητικών Αρχών και με την προϋπόθεση ότι οι αποσκευές αυτές από την φύση τους, τη μορφή τους και τις διαστάσεις τους δεν είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβη ούτε στο υλικό του Σιδηροδρόμου ούτε στους άλλους επιβάτες ή τις αποσκευές τους, ούτε και να τους ενοχλήσουν.

Για την τοποθέτηση των αποσκευών χειρός προσφέρεται στον επιβάτη μόνο ο χώρος πάνω και κάτω από τη θέση που καταλαμβάνει αυτός μέσα στο διαμέρισμα. Πέρα από τον πιο πάνω οριζόμενο χώρο του οχήματος  δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί άλλος χώρος για την τοποθέτηση αποσκευών χειρός. Τις αποσκευές χειρός που δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο χώρο που διατίθεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο επιβάτης υποχρεούται να τις παραδώσει για εγγραφή και μεταφορά σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις εγγεγραμμένες αποσκευές.

Η ευθύνη για τη φύλαξη των αποσκευών χειρός ανήκει στον ίδιο τον επιβάτη. Ο Σιδηρόδρομος δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια ή βλάβη αυτών εκτός αν η απώλεια ή βλάβη αυτών προήλθε από υπαιτιότητά του.

Ο επιβάτης ευθύνεται για κάθε βλάβη που είναι δυνατό να προκληθεί στο υλικό του Σιδηροδρόμου ή σε τρίτους από τις αποσκευές χειρός εκτός αν η ζημιά προήλθε από υπαιτιότητά του σιδηροδρόμου.

Γίνονται δεκτά ως εγγεγραμμένες αποσκευές  είδη συσκευασμένα σε δέματα, κιβώτια, βαλίτσες, ταξιδιωτικούς σάκους ή άλλες παραπλήσιες συσκευασίες, καθώς και αυτές οι ίδιες οι συσκευασίες.

Γίνονται επίσης δεκτά ως εγγεγραμμένες αποσκευές, έστω και χωρίς συσκευασία, τα παρακάτω:

α) Φορητές ή κυλιόμενες πολυθρόνες, παιδικά καρότσια, αθλητικά όργανα, ποδήλατα

β) Δεν γίνονται δεκτά ως αποσκευές ποδήλατα με εφεδρικό κινητήρα, καθώς και μοτοσικλέτες

Η συσκευασία και ο όγκος των δεμάτων που προσκομίζονται για εγγραφή ως αποσκευές πρέπει να επιτρέπουν τη γρήγορη φόρτωση και τοποθέτησή τους μέσα στις σκευοφόρους.

Εγγεγραμμένες αποσκευές των οποίων το βάρος υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραμμα ή αποσκευές άνω των 3 τεμαχίων γίνονται δεκτές για μεταφορά υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί ένα επιπλέον τέλος μεταφοράς.

Ο επιβάτης πρέπει να σημειώνει κατά τρόπο ευανάγνωστο  σε εμφανές σημείο κάθε δέματος αποσκευής, το όνομα και τη διεύθυνσή του. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν υποχρεούται να δεχθεί για μεταφορά αποσκευές, οι οποίες είναι πλημμελώς ή ανεπαρκώς συσκευασμένες, ή εμφανίζουν ευδιάκριτα ίχνη βλάβης.

Ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει την εγγραφή των αποσκευών του και για σταθμό που βρίσκεται πριν από το σταθμό προορισμού που αναγράφεται στο εισιτήριο οπωσδήποτε όμως ο σταθμός αυτός να είναι στο ίδιο δρομολόγιο.

Κάθε επιβάτης με εξαίρεση τα παιδιά που μεταφέρονται δωρεάν δικαιούται να μεταφέρει αποσκευές με ανώτατο βάρος ανά αποσκευή τα 50 χιλιόγραμμα και τα 3 τεμάχια ανά άτομο και εισιτήριο, για τις οποίες εισπράττεται ανεξάρτητα από την απόσταση δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ορίζεται  στον σχετικό πίνακα κομίστρων αποσκευών .

Για τις αποσκευές που εγγράφονται μέσα στην αμαξοστοιχία πέρα από το σύμφωνα με τα παραπάνω προβλεπόμενο τέλος, εισπράττεται και  πρόστιμο. Το πρόστιμο αυτό δεν εισπράττεται όταν πρόκειται για αποσκευές που προέρχονται από σταθμούς που δεν λειτουργούν ή από στάσεις μη στελεχωμένες καθώς επίσης και από σταθμούς που δεν εξασφαλίζουν υπηρεσία αποσκευών.

 

Μεταφορά χειραποσκευών επιβατών με τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη γραμμή Πάτρα – Κιάτο και αντίστροφα

Κατά την έκδοση του εισιτηρίου για τη διαδρομή Κιάτο – Πάτρα και αντίστροφα (στην οποία η σιδηροδρομική μεταφορά συνδυάζεται – λόγω εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή – με μεταφορά με λεωφορείο σε τμήμα της διαδρομής, ο εκδότης του εισιτηρίου παραδίδει στον επιβάτη, μαζί με το εισιτήριο, την ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα σήμανσης προορισμού αποσκευών, η οποία έχει θέση  αποδεικτικού της παράδοσης της αποσκευής, στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου.

Στο Σταθμό του Κιάτου και της Πάτρας, οι χειραποσκευές φορτώνονται και παραλαμβάνονται από τους επιβάτες, με την επίβλεψη πάντοτε του οδηγού του συγκεκριμένου λεωφορείου.

Για οποιαδήποτε ανωμαλία (απώλειες, φθορές αποσκευής), οι επιβάτες θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στο σημείο αποβίβασης από το λεωφορείο (Πάτρα ή Κιάτο), στο οποίο υποβάλουν έγγραφη αναφορά.

 

Αποζημιώσεις Αποσκευών

  • Αν   το   ποσό της ζημίας  δεν αποδεικνύεται, καταβάλλεται  στο  δικαιούχο ποσό  κατ’  αποκοπή   ύψους   80 €  (ογδόντα ευρώ),  ανά  τεμάχιο απω-λεσθείσας αποσκευής.
  • Σε περίπτωση βλάβης αποσκευών καταβάλλεται ποσό 40 € (σαράντα ευρώ) ανά τεμάχιο αποσκευής, η οποία έχει υποστεί βλάβη.
  • Για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων αυτής ο επιβάτης υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση
  • Πέραν του ποσού αυτού επιστρέφονται στο δικαιούχο επιβάτη τα καταβληθέντα κόμιστρα καθώς και οποιαδήποτε άλλα, σχετικά με τη μεταφορά, καταβληθέντα τέλη.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

14511

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (καθημ. 06:00 - 23:00)

213 0 121 121

Γραμμή Παραπόνων Δευ - Παρ 08:00 - 13:00

Συνδεθείτε μαζί μας LinkedIn Youtube