Αποσκευές

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ σας παρέχει την υπηρεσία μεταφοράς των αποσκευών σας, προκειμένου να ταξιδέψετε ακόμη πιο άνετα και ξέγνοιαστα. Μεριμνούμε με ειδικά διαμορφωμένους χώρους και σημεία της αμαξοστοιχίας, για την ομαλότερη τοποθέτηση των αποσκευών σας.

Εγγεγραμμένες αποσκευές

Γίνονται δεκτά ως εγγεγραμμένες αποσκευές  είδη συσκευασμένα σε δέματα, κιβώτια, βαλίτσες, ταξιδιωτικούς σάκους ή άλλες παραπλήσιες συσκευασίες, καθώς και αυτές οι ίδιες οι συσκευασίες.

Γίνονται επίσης δεκτά ως εγγεγραμμένες αποσκευές, έστω και χωρίς συσκευασία, τα παρακάτω: παιδικά καρότσια, ποδήλατα.

Δεν γίνονται δεκτά ως αποσκευές ποδήλατα με εφεδρικό κινητήρα, καθώς και μοτοσικλέτες.

Η συσκευασία και ο όγκος των εγγεγραμμένων αποσκευών πρέπει να επιτρέπουν τη γρήγορη φόρτωση και τοποθέτησή τους μέσα στις σκευοφόρους.

Κάθε επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει εγγεγραμμένες αποσκευές με ανώτατο βάρος τα 50kg και έως 3 τεμάχια, πληρώνοντας το σχετικό κόμιστρο εγγεγραμμένων αποσκευών, ανεξάρτητα από την απόσταση του ταξιδιού.

Γίνονται δεκτές για μεταφορά  εγγεγραμμένες αποσκευές  άνω των 3 τεμαχίων ή άνω των  50kg (ανά άτομο και εισιτήριο), με  την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί ένα επιπλέον τέλος μεταφοράς.

Ο επιβάτης πρέπει να σημειώνει κατά τρόπο ευανάγνωστο,  σε εμφανές σημείο κάθε δέματος αποσκευής, το όνομα και τη διεύθυνσή του. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν υποχρεούται να δεχθεί για μεταφορά αποσκευές, οι οποίες είναι πλημμελώς ή ανεπαρκώς συσκευασμένες, ή εμφανίζουν ευδιάκριτα ίχνη βλάβης.

Ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει την εγγραφή των αποσκευών του και για σταθμό που βρίσκεται πριν από το σταθμό προορισμού που αναγράφεται στο εισιτήριο του, οπωσδήποτε όμως ο σταθμός αυτός να είναι στο ίδιο δρομολόγιο.

Για τις αποσκευές που εγγράφονται μέσα στην αμαξοστοιχία,  πέρα από το σύμφωνα με τα παραπάνω προβλεπόμενο τέλος, εισπράττεται και  πρόστιμο, σε περίπτωση που οι αποσκευές προέρχονται από  σταθμό που  παρέχει υπηρεσίες αποσκευών. Το πρόστιμο αυτό δεν εισπράττεται όταν οι αποσκευές προέρχονται από  σταθμό που  δεν παρέχει πλήρεις υπηρεσίες αποσκευών.

Αποσκευές χειρός

Οι επιβάτες δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΜΕΣ να παραλαμβάνουν μαζί τους ατελώς μέσα στα επιβατικά οχήματα αντικείμενα που μεταφέρονται εύκολα και προορίζονται για την εξυπηρέτησή τους στο ταξίδι. Τα αντικείμενα αυτά χαρακτηρίζονται ως αποσκευές χειρός.

Η μεταφορά των αποσκευών χειρός επιτρέπεται εφόσον δεν είναι αντίθετη στις ισχύουσες απαγορευτικές διατάξεις των Τελωνειακών ή άλλων Διοικητικών Αρχών και με την προϋπόθεση ότι οι αποσκευές αυτές από την φύση τους, τη μορφή τους και τις διαστάσεις τους δεν είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβη ούτε στο υλικό του Σιδηροδρόμου ούτε στους άλλους επιβάτες ή τις αποσκευές τους, ούτε και να τους ενοχλήσουν.

Για την τοποθέτηση των αποσκευών χειρός προσφέρεται στον επιβάτη μόνο ο χώρος πάνω και κάτω από τη θέση που καταλαμβάνει αυτός μέσα στο διαμέρισμα. Πέρα από τον πιο πάνω οριζόμενο χώρο του οχήματος  δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί άλλος χώρος για την τοποθέτηση αποσκευών χειρός. Τις αποσκευές χειρός που δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο χώρο που διατίθεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο επιβάτης υποχρεούται να τις παραδώσει για εγγραφή και μεταφορά σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις εγγεγραμμένες αποσκευές.

Η ευθύνη για τη φύλαξη των αποσκευών χειρός ανήκει στον ίδιο τον επιβάτη. Ο Σιδηρόδρομος δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια ή βλάβη αυτών εκτός αν η απώλεια ή βλάβη αυτών προήλθε από υπαιτιότητά του.

Ο επιβάτης ευθύνεται για κάθε βλάβη που είναι δυνατό να προκληθεί στο υλικό του Σιδηροδρόμου ή σε τρίτους από τις αποσκευές χειρός εκτός αν η ζημιά προήλθε από υπαιτιότητά του σιδηροδρόμου.

Μεταφορά χειραποσκευών επιβατών με τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη γραμμή Πάτρα – Κιάτο και αντίστροφα

Κατά την έκδοση του εισιτηρίου για τη διαδρομή Κιάτο – Πάτρα και αντίστροφα (στην οποία η σιδηροδρομική μεταφορά συνδυάζεται – λόγω εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή – με μεταφορά με λεωφορείο σε τμήμα της διαδρομής, ο εκδότης του εισιτηρίου παραδίδει στον επιβάτη, μαζί με το εισιτήριο, την ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα σήμανσης προορισμού αποσκευών, η οποία έχει θέση  αποδεικτικού της παράδοσης της αποσκευής, στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου.

Στο Σταθμό του Κιάτου και της Πάτρας, οι χειραποσκευές φορτώνονται και παραλαμβάνονται από τους επιβάτες, με την επίβλεψη πάντοτε του οδηγού του συγκεκριμένου λεωφορείου.

Για οποιαδήποτε ανωμαλία (απώλειες, φθορές αποσκευής), οι επιβάτες θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στο σημείο αποβίβασης από το λεωφορείο (Πάτρα ή Κιάτο), στο οποίο υποβάλουν έγγραφη αναφορά.

Αποζημιώσεις Αποσκευών

  • Αν   το   ποσό της ζημίας  δεν αποδεικνύεται, καταβάλλεται  στο  δικαιούχο ποσό  κατ’  αποκοπή   ύψους   80 €  (ογδόντα ευρώ),  ανά  τεμάχιο απω-λεσθείσας αποσκευής.
  • Σε περίπτωση βλάβης αποσκευών καταβάλλεται ποσό 40 € (σαράντα ευρώ) ανά τεμάχιο αποσκευής, η οποία έχει υποστεί βλάβη.
  • Πέραν του ποσού αυτού επιστρέφονται στο δικαιούχο επιβάτη τα καταβληθέντα κόμιστρα καθώς και οποιαδήποτε άλλα, σχετικά με τη μεταφορά, καταβληθέντα τέλη.

Για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων  ο επιβάτης υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση στη ΤΡΑΙΝΟΣΕ.


Τηλέφωνα Επικοινωνίας

14511

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (καθημ. 06:00 - 23:00)

213 0 121 121

Γραμμή Παραπόνων Δευ - Παρ 08:30 - 13:30

Συνδεθείτε μαζί μας LinkedIn Youtube